START

FUNDACJA CLEARWING NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI

MISJA

Badania naukowe – Ochrona przyrody – Edukacja

Zainspirowana motylami z przejrzystymi skrzydłami, świadoma wyzwań środowiskowych naszych czasów,
Fundacja ClearWing na rzecz Bioróżnorodności
wspiera nowe talenty, projekty naukowe i kampanie edukacyjne
poszerzające wiedzę przyrodniczą i szerzące świadomość o potrzebie ochrony przyrody
poprzez bezpośrednie działanie na poziomie lokalnym i globalnym.