O nas

FUNDACJA CLEARWING NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI

Fundacja ClearWing na rzecz Bioróżnorodności została założona w 2017 roku przez dwie intrygujące osobistości, Piotra Skowrona, profesora biologii molekularnej z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Eng Lim Law, chińsko-malezyjskiego przedsiębiorcę o szerokim spektrum zainteresowań, od biochemii po sadzenie drzew. Dwóch Założycieli naszej Fundacji połączyło to samo marzenie – zachowanie naturalnego świata przyrody dla przyszłych pokoleń. Oboje widzieli pasję i zaangażowanie Paolo i Marty w dziką przyrodę, wyrażone w badaniach naukowych i kręceniu filmów przyrodniczych, to natchnęło ich do działania aby stworzyć coś, co  umożliwi dotarcie do opinii publicznej z palącymi problemami z którymi na co dzień stykają się osoby pracujące w ochronie przyrody, komunikacji i edukacji. Tak narodziła się Fundacja ClearWing na rzecz Bioróżnorodności.

FUNDATORZY

ZARZĄD