Bioróżnorodność wokół L'Oréal

Ochrona i powiększenie bioróżnorodności wokół L’Oréal Warsaw Plant

W 2019 r. przeprowadziliśmy inwentaryzację biorożnorodności wokół fabryki L’Oréal Warsaw Plant zlokalizowanej w okolicy Warszawy.
To był początek współpracy, która trwa do dzisiaj.

 

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej  przeprowadzonej w okresie kwiecień-październik 2019 r. zidentyfikowano:
• 264 gatunki roślin
• 24 gatunki motyli dziennych i 217 gatunków motyli nocnych
• 115 gatunków chrząszczy
• 42 gatunki błonkówek
• 27 gatunków pluskwiaków
• 6 gatunków ważek
• 6 gatunków prostoskrzydłych
• 21 gatunków bezkręgowców podwodnych
• 2 gatunki płazów i 2 gatunki gadów
• 12 gatunków ssaków
• 91 gatunków ptaków

 

Otrzymane wyniki wskazują na wysoką wartość przyrodniczą inwentaryzowanego terenu z potencjałem na zwiększenie bioróżnorodności po podjęciu
odpowiednich działań. W 2020 r. rozpoczęliśmy wdrażanie tych działań wokół fabryki L’Oréal Warsaw Plant:

1. Zamontowano domki dla pszczół i innych owadów

2. Przygotowano i zamontowano tablice edukacyjne na temat pożytku domków dla dzikich pszczół

3. Odnowa środowiska małego stawu na terenie Fabryki L’Oréal Warsaw Plant

4. Walka z roślinami inwazyjnymi:robinia akacja , nawłoć, rdestowiec ostrokończysty

5. Tworzenie polskich łąk kwietnych w miejscu wcześniej występujących roślin inwazyjnych

6. Dzień Bioróżnorodności 2021:

  • Zarząd Fundacji ClearWing przedstawił wyniki działań na rzecz ochrony i powiększenia bioróżnorodności pracownikom L’Oréal Warsaw Plant
  • Rozdanie paczuszek z nasionami “Polskie łąki kwietne” dla pracowników fabryki

 

7. Utworzenie schroniska dla jeży i gadów

8. Utworzenie tablic informacyjnych przy wejściu do fabryki L’Oréal Warsaw Plant