Pewnego Razu we Śnie

Pewnego Razu we Śnie

Możesz obejrzeć cały film poniżej, to tylko 15 minut!

Pewnego dnia miałem sen…
Że jestem ptakiem w dżungli
Fantastycznym, białym ptakiem
Dzioborożcem długoczubym
…lub może motylem?

Byłem jednocześnie ptakiem i motylem
Dyskretnym obserwatorem dżungli
Całe królestwo zwierząt pojawiło się w mym śnie
To była opowieść o lesie deszczowym
Oczami uskrzydlonych stworzeń.

 

 

Azjatycki Słoń potrzebuje powierzchni nawet 50 km2 lasu deszczowego aby przeżyć. To więcej niż 700 stadionów piłkarskich. Naturalne rezerwy czystych rzek otoczonych lasem deszczowym są konieczne dla przeżycia wielu gatunków m. in. motyli i ciem, wśród wielu innych. Wszystkie zwierzęta zamieszkujące dżungle są zagrożone wyginięciem wynikające ze zniszczeń ich habitatu, które powoduje wycinka drzew, przekształcanie terenu pod uprawy rolne oraz podłoże dla palm olejowych. Fundacja ClearWing na rzecz Bioróżnorodności we współpracy z organizacją Plantzania wspiera ochronę przyrody i projekty badawcze.  Dodatkowo szerzy świadomość na temat tego, jak ważna jest ochrona lasów deszczowych.

Nakręcone, wyreżyserowane oraz edytowane przez Paolo Volponi
2018 Fundacja ClearWing na rzecz Bioróżnorodności